فرار مالیاتی جرم است

در خصوص برخورد با فرار مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به این موضوع پرداخته است.

ادامه مطلب